ACT Talent Management

Natuurlijk talent management met HBM werkwijze is vernieuwend!
Wat is HBM? Lees het hier Eruit halen wat er in zit. Met meer onderlinge verbinding. Boeien en binden is zo eenvoudig als een werkgever een APK inzet.

Talent- en competentie-management met het ACT Talenten-dashboard

  • De ACT meting kan ook gebruikt worden bij Werving en Selectie (W&S)
  • concrete input voor een -lange termijn- persoonlijk ontwikkelplan POP, nulmeting
  • ACT is met name geschikt voor de langere termijnplanning voor ontwikkeling van de medewerkers
  • De ACT organisatiescan kan gebruikt worden om een strategie voor groei en nieuwe successen te bepalen
  • Elke individuele ACT inspiratie kan gemakkelijk gebruikt worden om uiteindelijk een teamanalyse en/of organisatiescan te maken
  • Organisatieveranderingen die niet aansluiten bij natuurlijke vermogens zijn gedoemd te mislukken. Deze voorkennis is nu beschikbaar.
  • Draagvlak binnen de organisatie wordt vergroot om vernieuwingen te realiseren omdat drijfveren bekend zijn
  • Optimale investering in trainingen en workshops omdat de trainbaarheid van medewerkers bekend is

 

plaatje klopt niet met cijfers, check ***

Type_aanduiding

Voorbeeldconclusie van een ACT organisatie scan:

Deze grafiek geeft een voorbeeld van de loonsombenutting van een organisatie. Van alle medewerkers levert 21 procent van nature hun kwaliteiten
aan de organisatie; 32 procent doet dit vanuit prestatie, en dat laatste kost onevenredig veel energie. Zo’n procentuele verdeling is een indicatie dat bij
veranderingen, reorganisatie of afslanking de aanwezige kwaliteiten van medewerkers kunnen vervormen tot ongewenst gedrag.
Dit beïnvloedt sterk het succes van een beoogde verandering en kan leiden tot hoger verzuim.

**** verandermanagement