Voor Organisaties

Voorbeeldconclusie van een ACT ® Organisatie scan:

Van alle medewerkers levert 21 procent van nature hun kwaliteiten aan de organisatie; 32 procent doet dit vanuit prestatie en dat kost onevenredig veel energie. Zo’n procentuele verdeling is een indicatie dat bij veranderingen, reorganisatie of afslanking de aanwezige kwaliteiten van medewerkers kunnen vervormen tot ongewenst gedrag.
Dit beïnvloedt sterk het succes van een beoogde verandering en kan leiden tot hoger verzuim.
Vragen kunnen beantwoord worden zoals:
-Wat verliezen we onder druk?
– Zijn we goed aanspreekbaar voor de klant?
– Hoe kunnen we optimaal presterende projectteams samenstellen, wat missen we?
– Welke skills willen we inhuren en hoe weten we dit dat een kandidaat hieraan voldoet?
– 30-40% van onze mogelijkheden en groei wordt niet benut, welke groeimogelijkheden zijn dit en heeft het zin dit te gaan trainen?
Competentie_waaier_org
– samenstelling van (project)teams waarbij je uit het personeelsbestand de juiste functionaris kunt selecteren of kan besluiten het van buitenaf in te huren (je kan een functieprofiel invoeren, kennis en vaardigheidscriteria aangeven om te zoeken naar de geschikte werknemer.
– Talentendashboard met overzicht op de kwaliteiten en (persoonlijke) groei van alle personeelsleden, zodat u uw talentmanagement kunt vormgeven. Dit talentendashboard is ook een persoonlijke pagina waar de medewerker zijn eigen ontwikkeling kan bijhouden. Functie- en kennis/vaardigheden profielen kunnen ingevoerd worden, feedback, POP gesprekken, opleidingen en trainingen. Ieder kan zijn/haar persoonlijkheidsprofiel gericht verbeteren door competentieontwikkeling.
Inzicht grafiek voorbeeld:
U krijgt bijvoorbeeld zicht op de wijze waarop de medewerkers informatie verwerken en beslissingen nemen op basis van hun type. In onderstaande grafiek ziet u deze verhouding weergegeven. In dit voorbeeld zien we een goede balans tussen rationeel handelen (Blauw), Intuitief inzicht (Rood) en gevoelsmatige betrokkenheid(Paars). Minder scoort het realistisch doorzetten (Groen) om doelen te kunnen bereiken. In de binnenring zien we de aanpassing (Schaduw) van de organisatie op de diverse gebieden. Dit is een belangrijke indicatie waar de organisatie haar efficientie en kracht verliest onder druk. Deze is relatief het hoogst bij realisme (Donker Groen) wat betekenen kan dat vasthoudend zijn overgaat in star en koppig worden en niet mee kunnen gaan met veranderingen. Deze indicatoren zijn uiterst waardevol in het sturen van een organisatie en de bewustwording.
Type_aanduiding

Walk your talk

Je zal ontdekken dat deze site nog in ontwikkeling is. Ik heb besloten het niet perfect te presenteren, maar de site alvast te lanceren. Mijn particulieren site psycholoog4-inspiration.nl  is wel klaar. Ik durf mijn eigen ontwikkeling hierin te laten zien, tenslotte is dat ook wat ik van jou vraag als ik je mag trainen en begeleiden.