Waarom ACT?

 ACT®

Binnen een organisatie kan je ACT® Inspiratie inzetten voor professionals, teams en de hele organisatie.

ACT is een talentmeting die je in beweging  zet. Het brengt opmerkelijk snel jouw natuur en wie jij echt bent in kaart.

Durf jij het aan je eigen unieke bijdrage aan de wereld beter te leren kennen? Wil je eruit halen wat er in zit?

Meer over ACT en deze Human Being Management HBMcoaching kan je hier vinden

 

 • ACT is gericht op Duurzame ontwikkeling:

 

 •    inzicht in wat jij van nature goed kan ontwikkelen en wat bij jou past
 • inzicht in échte talenten (energiegevers) en welke competenties aangeleerd zijn (energielek,valkuilen)
 • ontdekken van verborgen groei

 

 •   het maakt zichtbaar waarom zoveel veranderingen niet aansluiten bij mensen en dus mislukken: “je kan een koe niet leren fietsen”
 •    bewustzijnsverhoging in het kiezen van loopbaanrichting die aansluit bij innerlijke drijfveren
 •   eigen schaduw herkennen en mogelijkheid om transparant hierover te gaan zijn
 •   relaties verbeteren en bewust kiezen met wie je samenwerkt en/of gaat sparren
 •    toename (zelf)vertrouwen en samenwerking
 •    authenticiteit en vertrouwen in elkaar neemt toe
 •    focus op authenticiteit, plezier, preventie en vitaliteit
 • maskers kunnen wegvallen en eigen schaduw wordt voortaan herkend

***********************************************************************************

Mogelijkheden van ACT Inspiratie:

 • benutten van talenten en verborgen groei
 • inzicht in wat jij van nature goed kan ontwikkelen en wat bij jou past
 • in het gesprek kan jij diepgaande en soms confronterende consequenties beleven over hoe jij je gedragen kan, maar wel leerzaam
 • het enige instrument dat onderscheid maakt in aangeleerde kwaliteiten en échte talenten (niet alles wat je goed kan, is je talent)
 • meer bewustwording hoe jij je eigen succes, plezier en geluk kan gaan sturen
 • het maakt zichtbaar waarom zoveel veranderingen en vernieuwingen niet aansluiten bij mensen en dus mislukken
 • relaties verbeteren en bewust kiezen met wie je samenwerkt en/of gaat sparren
 • maskers kunnen wegvallen en eigen schaduw wordt voortaan herkend
 • online beschikbaar met Talent Management Dashboard

maskers David Ho

 

Resultaat ACT Inspiratie

 • inzicht in échte talenten (energiegevers) en welke competenties aangeleerd zijn (energielek,valkuilen)
 • ontdekken van verborgen groei
 • Succesvolle (project-)team samenstellen wordt vereenvoudigd
 • samenwerking verbetert en hogere productiviteit met meer plezier
 • concrete input voor een -lange termijn- persoonlijk ontwikkelplan (POP)
 • (h)erkenning gedrag hoe een persoon/organisatie zich gaat gedragen bij stress en/of een crisis: het mogelijke verlies onder druk is helder
 • Duurzame ontwikkeling:
 •    ontwikkelen wat werkelijk bij je past
 •    richting kiezen die aansluit bij jouw innerlijke drijfveren, zowel voor werk als studiekeuzes
 •    eigen schaduw herkennen en mogelijkheid om transparant hierover te gaan zijn
 •    toename (zelf)vertrouwen
 •    authenticiteit neemt toe en het vertrouwen in elkaar
 •    focus op authenticiteit en een betere gezondheid
 •    meer succesen, vitaliteit en plezier

Kortom ACT Inspiratie geeft

 • organisaties, teams en professionals een sleutel voor ontwikkeling mee om succesvoller te zijn met meer (zelf)vertrouwen.

 

 

4-inspiration kan professionele adviezen geven over toe te passen interventies

 • Ruim 300 mensen hebben vanaf bij Carla Leutscher en 4-inspiration een ACT inspiratie gedaan
 • Ervaringsleren zorgt voor duurzame (blijvende) gedragsverandering en vergroot het draagvlak voor organisatiedoelstellingen.
 • duurzame gedragsverandering door de belevingsgerichte aanpak waardoor een sterkere verbinding ontstaat tussen denken, handelen en voelen. Op deze wijze leer je natuurlijker en op een dieper niveau met meer duurzame resultaten.
 • De belevingsgerichte aanpak zorgt voor krachtige verbinding tussen lichaam en geest, waardoor leren op een dieper niveau plaats vindt en resultaten daardoor blijvend zijn