Meer over ACT

Wat is ACT®?

Binnen een organisatie kan je ACT Talent Inspiratie inzetten voor professionals, teams en de hele organisatie.

ACT® is een modern instrument om talenten, innerlijke drijfveren, verborgen groei en blinde vlekken in kaart te brengen.  Het geeft zicht op jouw eigen natuur, zelfs wat nu bij jou onbewust is. Hoe meer je ontwikkelt wat werkelijk past bij jouw natuur, hoe succesvoller en gelukkiger je bent.
Deze HBM begeleiding is duurzaam en werkt van binnenuit.

Veel van het potentieel van mensen gaat verloren aan innerlijke strijd, onzekerheid, angst, schuldgevoelens en het verkeerd gebruik van competenties. Mensen die zichzelf goed kennen besteden uit waar ze zelf niet goed in zijn en verfijnen hun eigen kwaliteiten.

 

Wat maakt de ACT® methode uniek?

ACT® is uniek omdat het de enige methode is om talenten snel te onderscheiden van aangeleerde kwaliteiten. Aangeleerde kwaliteiten kan je goed, maar vaak krijg je hier geen energie van.  Hierdoor kan ACT voorspellen wat je gaat verliezen onder druk.

Het maakt zichtbaar waarom zoveel verander processen niet aansluiten bij mensen en dus mislukken. Het bijzondere is dat het snel naar de essentie kan gaan. Soms is dit confronterend, maar heel vaak ook leerzaam.

Hoe werkt ACT®?

ACT® is het enige instrument dat gebruik maakt van archetypische beelden. Innerlijke drijfveren kunnen eenvoudig gemeten worden via beelden en niet via (ellenlange) vragenlijsten. Vragen worden via de cognitie beantwoord. Dit was al bewust en brengt dus weinig nieuws. Juist door beelden komen we dichterbij wie we van binnen zijn en hoe ons onbewuste reageert.

Al dan niet online worden eerst beelden en competenties gekozen en daarna gaan we met elkaar in gesprek.