Duurzaam FIT voor de toekomst

 

Vitaliteit en plezier

 

ACT® meet  aanwezige talenten, ontwikkel-potentieel en risicovol gedrag van individuen, teams en organisaties. Het inzicht in innerlijke drijfveren is zo goed, dat balans met deze bewustwording makkelijker hersteld worden. Mensen gaan weer fluitend naar hun werk en onderlinge relaties verbeteren. Kortom mens en organisatie worden vitaler.

 

Waarom wordt fluitend naar je werk nog nog belangrijker in de toekomst?

Simpele reden. Zodra de huidige baby-boom generatie met pensioen gaat, krijgen we een tekort aan nieuwe mensen. Ruwweg komt er slechts een derde deel terug voor degene die met pensioen gaan. Dus: we zullen met zijn allen slimmer, creatiever en zorgvuldiger met onze eigen unieke talenten en mt elkaar om moeten gaan.

Juist dit vormt een van mijn drijfveren: mens en organisatie in beweging brengen voor een betere toekomst, waarin we duurzaam vooruitgang creëren. Ruimte scheppen voor creativiteit en beweging.